ölçmək

ölçmək
f.
1. Bir şeyin ölçüsünü, miqdarını qəbul olunmuş vahidlər əsasında müəyyən etmək, müəyyənləşdirmək. Südü ölçmək. Parçanı ölçmək. Otağın kvadraturasını ölçmək. Qızdırmasını ölçmək. – İstisini ölçüb dərhal; Ana deyir: – Dincəl bir az. M. D..
2. Mülahizə etmək, çıxış etmək, müqayisə etmək, tutuşdurmaq. Hər şeyi öz düşüncəsi ilə ölçmək.
3. məc. dan. Vurmaq, gopamaq, çəkmək, ilişdirmək. Suyun gah soyuq və gah istiliyindən narazı olaraq <Məşədi Qulam> yaş əllərilə Cavahirin başına ölçərdi. T. Ş. S..
4. Bax ölçüb-biçmək 2-ci mənada. Sözünü ölç. Hərəkətlərini ölç.
◊ Əllərini ölçmək – bax əl. Yüz ölç, bir biç – «bir iş görərkən qabaqca yaxşı-yaxşı, hərtərəfli fikirləş» mənasında ifadə. Küçələri ölçmək – avara-avara gəzmək, veyil-veyil gəzmək, veyillənmək. Öz arşını ilə ölçmək – bir adam və ya şey haqqında öz şəxsi baxımından, birtərəfli mühakimə yürütmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ölçmə — «Ölçmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • OLCM — abbr. OLICOM A S NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • ölçülmək — «Ölçmək»dən məch. İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür. – Vəzni, dərəcəsi hər bir hörmətin; Zəhmətlə ölçülür vətənimizdə. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • IP Multimedia Subsystem — The IP Multimedia Subsystem or IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) is an architectural framework for delivering Internet Protocol (IP) multimedia services. It was originally designed by the wireless standards body 3rd Generation… …   Wikipedia

  • eninə — z.. Köndələninə, bir şeyin eni istiqamətində (uzununa əksi). Parçanı eninə kəsmək. ◊ Eninə uzununa ölçmək – boş boşuna, məqsədsiz gəzmək, dolaşmaq, veyillənmək. Küçəni eninə uzununa ölçmək. Həyəti eninəuzununa ölçmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçü — is. 1. Hər hansı bir şeyi ölçmək üçün qəbul edilmiş vahid. Uzunluq ölçüsü. Həcm ölçüsü. 2. məc. Bir şəxsə, ya şeyə qiymət vermək, müqayisə etmək üçün əsas götürülən şey. . . Bu dünyada hər hansı qiymətin ölçüsü zəhmətdir. S. R.. 3. Hər hansı bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arşın — is. Metrik ölçü sistemi qəbul olunanadək işlədilən uzunluq ölçüsü (0,71 metrə bərabərdir). <Əsgər bəy:> Təbrizdə arşını bir abbasıya alınan çit burada altı şahıya satılır. M. F. A.. Mağaza sahibi iki arşın ölçüb kəsdi, sonra kağıza qoyub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daqqa — is. məh. 1. Dəridən tikilmiş hündür papaq. Şiraslan . . daqqa divan papağını başına qoydu, üfürülüb evdən çıxdı. S. R.. 2. Taxıl və b. səpələnən şeyləri ölçmək üçün dəmirdən qayrılmış dəyirmi qab. Daqqa ilə buğda ölçmək. // İçində taxıl və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçdürmək — icb. Ölçməyə məcbur etmək, yaxud xahiş edərək ölçmə işi gördürmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”